ראו בתפריט "תערוכות בארץ" – קול קורא להשתתפות בתערוכה
ב.ד.ד. – עם בד ועוד 

התערוכה תוצג באכסדרות תיאטרון ירושלים החל מ – 31.12.2021

ניתן עדיין לצפות בתערוכה המקוונת בימי קורונה יש ללחוץ בראש הדף על התפריט "תערוכה בימי קורונה"