על מנת לצפות בתערוכה המקוונת בימי קורונה יש ללחוץ בראש הדף על התפריט "תערוכה בימי קורונה"
ניתן עדיין להגיש עבודות על פי ההנחיות שבהמשך

לחצו על התמונה לקבלת פרטי התערוכה