האגודה הישראלית למעשה טלאים שמחה להציג את אתר האינטרנט החדש.
תודתנו נתונה לגברת רינה רייך על הסיוע בבניית האתר
נשמח לקבל התיייחסויות בדוא"ל