לעמותה ועד נבחר וכל עבודתו נעשית בהתנדבות.
הכספים העומדים לרשות העמותה מקורם בעיקר מדמי חבר שנתיים.

להלן שמות חברות האגודה הנושאות תפקידים:

יו"ר – יהודית שורץ 054-4504413
מזכירה – יונה הלפרין  050-741-0930
גזברית – יפה יסף – 054-7235170
אחראית פרויקטים  ומולטימדיה – מרים פלטונוב 052-2228177
אחראית טכנולוגיה  ואתר – אילנית דבש 052-3963543
ועדת ביקורת – רונית אילת , אתי קזס

 

עורכת זמנית של אתר האגודה – ניצה ולדמן

העמותה פעילה בשלושה מישורים:

1. פעילות ארצית, הכוללת: קיום הרצאות, ארגון סדנאות ותערוכות והפקת עיתון ומידעונים.
2. פעילות מקומית של קבוצות ברחבי הארץ, בה הדגש הוא על מפגש חברתי, יצירה משותפת והכנת עבודות בשיטות מסורתיות ואומנותיות לשמוש אישי תערוכות וכן ולמטרות צדקה (תרומות לבתי חולים ולמרכזי סיוע).
3. פעילות בינלאומית.