לעמותה ועד נבחר וכל עבודתו נעשית בהתנדבות.
הכספים העומדים לרשות העמותה מקורם בעיקר מדמי חבר שנתיים.

להלן שמות חברות האגודה הנושאות תפקידים:
יהודית רוזנטל – יושבת ראש   050-7811223
רבקה חמדני – מזכירה  052-2954800
גייל סלומון – גזברית   050-5897404
רחל ריבניקר – רשמת פרוטוקולים ומידעונים   052-2261772
סמדר איריץ – ניהול כספים 054-8090222
וועדת תקנון – שושי רימר, עליזה זמיר
וועדת ביקורת – שושי רימר, חוליה אברהמי 

עורכת ראשית – רבקה בן ששון
חברות מערכת העיתון – יעל קפלן, נחמה יסלזון
עורכת אתר האגודה – ניצה ולדמן

העמותה פעילה בשלושה מישורים:

1. פעילות ארצית, הכוללת: קיום הרצאות, ארגון סדנאות ותערוכות והפקת עיתון ומידעונים.
2. פעילות מקומית של קבוצות ברחבי הארץ, בה הדגש הוא על מפגש חברתי, יצירה משותפת והכנת עבודות בשיטות מסורתיות ואומנותיות לשמוש אישי תערוכות וכן ולמטרות צדקה (תרומות לבתי חולים ולמרכזי סיוע).
3. פעילות בינלאומית.