בגלריה מוצגות עבודות שנדגמו באקראי מאתרי אינטרנט של חברות או של תערוכות.
מי מכן המעוניינת שעבודתה תוצג, מתבקשת לשלוח אלי את עבודתה בדוא"ל.