כדי להיות מסוגל לגשת לכל חלקי האתר, להירשם לקבלת חברות.

  • שם משתמש באנגלית ללא רווחים.
  • עלות החברות היא 275 ₪ לשנה קלנדרית. תוכל לבצע העברה בנקאית ל: לחשבון האגודה מס' 245884 בבנק הפועלים (12) בסניף 448 מבשרת ירושלים. או שלח צ'ק לכתובת הבאה: אגודה ישראלית למעשה טלאים ת.ד. 40113 מבשרת ירושלים.