בעמוד זה יוצגו קישורים למרכיבים הבאים:

  1. הדרכה באמצעות סרטונים באתר You Tube ואחרים

  2. מורות המלמדות עבודת טלאים

  3. סדנאות המאורגנות על-ידי האגודה (אלה יופיעו גם בתפריט האירועים)