להלן קישור להמלצות על מספר תערוכות בינלאומיות ואחרות שערכה 
 עמיתתנו שושי רימר, הכוללות תהליך הרשמה לתערוכה בינלאומית וכן אתרי תערוכות חשובים. תודה, שושי!


Quilt Festival Houston

October 31-November 3, 2019
Preview Night October 30
Classes begin October 28

India Quilt Festival

Chennai 
25- 27 January, 2021

NEC, Birmingham, England

30th July – 2nd August 2020
29th July – 1st August 2021

Pour l’Amour du Fil

International Show of the Arts of Thread 12th edition 
April 22nd-25th, 2020

Pour l’Amour du Fil