בדף זה ננסה לעקוב אחר תערוכות המציגות עבודות טלאים בארץ ובעולם
בין התערוכות שנציג יהיו כאלה שכבר הוצגו וכן הפניות לתערוכות עתידיות
מי מכן היודעת על תערוכה כלשהי או מבקשת לפרסמה – תשלח מידע בדוא"ל

“Creativity is just connecting things" – Steve Jobs