2016- בתנועה, תאטרון ירושלים
2017- בית, תאטרון ירושלים

2018- חמשת החושים, תאטרון ירושלים