אסתר ליפשיץ Esther Lipschitz

Roosters

החומרים:

בדים וחלקי בדים

טכניקות:

quilting

מקור ההשראה:

אבי גידל תרנגולים בחצר שלנו בשכונת הבוכרים בירושלים

חוזר לתערוכה

עבור למעלה