יפה דרור Yafa Dror

בדידות

החומרים:

בדי כותנה

טכניקות:

קרעים

מקור ההשראה:

מקור ההשראה הוא הפנים המשתקפים מהתמונה והקורונה

חוזר לתערוכה

עבור למעלה