לינדה נויסן Linda Neusen

Summer Garden

החומרים:

Cotton fabric, batting, fusibles

טכניקות:

Quilting, Fused applique, Photo imagery

מקור ההשראה:

Summer days in the Mediterranean, filled with beauty, good food and little friends

חוזר לתערוכה

עבור למעלה