סינדי ריצרד Cindy Richard

התאוששות של שקיעה / Sunset recovery

החומרים:

Cotton fabrics, misty fuse, cotton/polyester batting, polyester thread

טכניקות:

Layered collage, free motion quilting

מקור ההשראה:

I went to visit and help my parents while my dad was ill. I viewed this sunset while I was with them in Florida

חוזר לתערוכה

עבור למעלה