קלרה צוריאל Clara Zuriel

חיבורים Connections

חיבורים-קלרה-צוריאל

החומרים:

cotton fabrics, batik fabrics, cotton threads, polyester threads

טכניקות:

machine piecing , raw- edge applique, machine quilting

מקור ההשראה:

תקופת הקורונה היא תקופה של כאוס. מצד אחד, יש בה הרבה שחור: מתים , בידוד, אי אפשר לחבק את הנכדים, מצב כלכלי קשה… מצד שני: בתקופה זו יש גם הרבה לבן: הרופאים והאחיות המסורים, עזרה הדדית בין שכנים, עזרה לקשישים… לכן, למרות הקשיים הרבים, יש קשר וחיבורים בין כולנו, יש דברים המאחדים את כולנו במשפחה, בארץ ובעולם. יש שותפות גורל בין כולם, דבר שיביא שוב לצמיחה ושיגשוג. כמו שהעלים תמיד צומחים והפרחים תמיד פורחים תמיד-כך האנושות תמשיך לצמוח ולשגשג הודות לחיבורים בין כולם בעולם. אמנם ,.כל עלה ועלה קיים בנפרד, אך הוא גם מתחבר לשאר העלים . כך, אנחנו, בני האדם, שומרים על עצמנו בתקופת הקורונה ויוצרים ביננו חיבורים בדרכים חדשות.

חוזר לתערוכה

עבור למעלה