רחל קליין Rachel Klein

גשר ריו אונטריו

החומרים:

בדים מודפסים, בדי באטיק, חוטי תפירה וחוטי עיטורים

טכניקות:

תפירה, הדבקה ואפליקציה

מקור ההשראה:

צילום שצילמתי ביוון בעת טיול

חוזר לתערוכה

עבור למעלה